دیگسایلنت

آموزش

شرکت تدبیرسازان فناوری انرژی آپادانا نمایندگی رسمی و انحصاری کمپانی دیگسایلنت آلمان در ایران وبینارهای آموزش کاربردی نرم‌افزار دیگسایلنت پاورفکتوری 2021 را به شرح جدول زیر برگزار می‌نماید:


آموزش کاربردی نرم‌افزار DIGSILENT PowerFactory 2021 با ارائه گواهی نامه معتبر بین المللی

به هر یک از شرکت کنندگان در هر دوره تمامی شرکت‌کنندگان یک مجموعه راهنمای کاربری نرم افزار به زبان فارسی و لیسانس آموزشی ابری با مدت محدود اهدا خواهد شد.

سرفصل مطالب و محتوای دوره‌ها در تارنمای دفتر آموزش، تحقیقات و فناوری وزارت نیرو قابل مشاهده است : http://trt.moe.gov.ir

• محل برگزاری دوره‌ها بستر اختصاصی مدیریت جلسات آنلاین در سایت اینترنتی نمایندگی ایران خواهد بود : http://meet.enertech.ir

• ظرفیت پذیرش هر یک از کارگاه‌های آموزشی آنلاین حداکثر 8 فراگیر بوده و در صورت تکمیل ظرفیت تعیین اولویت بر اساس تاریخ ثبت نام می‌باشد.

• امکان تعریف دوره های اختصاصی با عناوین مورد نظر واحد های متقاضی (معاونت فنی / مهندسی / برنامه ریزی / بهره برداری ) وجود دارد .

اطلاعات تكميلي:

محل برگزاري دورهها بستر اختصاصي مديريت جلسات آنلاين در سايت اينترنتي نمايندگي ايران به آدرس http://meet.enertech.irخواهد بود.

ساعات تدريس در هر جلسه شامل چهار ساعت آموزشي است كه در يك نيمروز و عموماً از ساعت ١٤:٠٠تا ١٨:٠٠برگزار خواهد شد.

به شركتكنندگاني كه آزمون پاياني دورهها را با موفقيت بگذرانند، گواهي معتبر بينالمللي به نمايندگي از كمپاني ديگسايلنت آلمان داده خواهد شد.

در اختيار داشتن كامپيوتر اختصاصي با مشخصات فني مناسب الزامي بوده و نصب نرم افزار بايد با هماهنگي با واحد آموزش پيش از شروع دوره انجام شود.

ظرفيت پذيرش هر يك از كارگاههاي آموزشي آنلاين حداكثر ٨فراگير بوده و در صورت تكميل ظرفيت اولويت بر اساس تاريخ ثبت نام تعيين ميشود.

• مشخصات حساب و کارت بانکی :

شماره‌حساب (شبا) = IR11 0570 0250 8101 0806 0771 01

شماره کارت 5022297000164785

بانک پاسارگاد شعبه سپهر کد 250 به نام شرکت تدبیرسازان فناوری انرژی آپادانا

دانلودها

بروشور آموزش داخل کشور- تابستان 1400

بروشور آموزش خارج کشور- پاییز 2021

رئوس مطالب دوره آموزشی