توضیحات

شرايط بورس انرژي الکتريکي

بورس انرژی ایران در سال 91 با هدف فراهم کردن سازوکاری کارآمد بمنظور فروش انرژی و مشتقات آن شروع به کار کرد. شرکتهای خرده فروشی برق مجاز به شرکت در بورس انرژی و خرید برق در آن هستند. در ذیل به ویژگی های تأمین برق از طریق این روش اشاره شده است:

1- انعطاف پذیری در مقدار انرژی الکتریکی خریداری شده

2- امکان خرید برق به صورت هفتگی، ماهانه و فصلی

3- شفافیت در فرآیند دادوستد برق و کشف قیمت از طریق سازوکاری کارآمد و رقابتی

4- تسویه بهای انرژی الکتریکی خریداری شده در زمان تحویل