آخرین اخبار

برگزاری دوره آموزشی

فراخوان ثبت نام دوره های آموزش کاربردی نرم افزار دیگسایلنت پاورفکتوری 2021 با ارائه گواهی نامه معتبر بین المللی – تابستان 1400

(اطلاعات بیشتر داخل بروشور درج شده است)

بروشور آموزش داخل کشور- تابستان 1400

برگزاری دوره آموزشی

فراخوان ثبت نام دوره های آموزش کاربردی خارج از کشور – پاییز 2021 (اطلاعات بیشتر داخل بروشور درج شده است)

بروشور آموزش خارج کشور- پاییز 2021

تغییرات در پاورفکتوری 2021

اضافه شدن امکانات جدید به ماژول ابزار بهینه سازی توزیع در ویرایش ۲۰۲۱