دانلودها

تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها در سال 1400

مصوبه نحوه تامین انرژی مصرفی مشترکان بالای پنج مگاوات -27-11-99

ابلاغیه وزیر در ارتباط با مشترکان مشمول – 02-09-99

مصوبه هیات وزیران از طریق ملزم کردن مشترکین صنعتی به تامین برق از طریق عقد قرارداد دوجانبه و بورس انرژی

فرم قرارداد دوجانبه