معرفی شرکت

شرکت تدبیرسازان فناوری انرژی آپادانا با مشارکت پژوهشگاه نیرو و با هدف تجاری‌سازی نتایج تحقیقات و بومی‌سازی فناوری های نوین در صنایع برق و انرژی در سال 1390 تاسیس شد و در همان سال با برگزاری همایش تجارب بازار برق در جهان فعالیت خود را آغاز نمود. عناوین برخی فعالیت‌های انجام شده در 10 سال گذشته به شرح زیر می‌باشند:

– تامین بسته نرم‌افزار جامع مطالعات شبکه های برق به نمایندگی از کمپانی دیگسایلنت آلمان همراه با بروزرسانی، ارائه خدمات پس از فروش، آموزش و پشتیبانی فنی

– انتشار کتاب راهنمای کاربری نرم افزار دیگسایلنت پاورفکتوری ترجمه شده به زبان فارسی

– همکاری در برگزاری و/یا مدیریت اجرایی برخی از کنفرانس های بین‌المللی و ملی صنعت برق :

– کنفرانس بین المللی برق (1390 تا 1398)

– همایش ملی توسعه فناوری نانو در صنعت برق (1392 تا 1398)

– پنجمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی (1390)

ساختار سازمانی

رئیس هیئت مدیره: شرکت متن آرای تهران با نمایندگی آقای مهندس اسدالله صبوری

نایب رئیس هیئت مدیره : پژوهشگاه نیرو با نمایندگی آقای مهندس صفر فرضعلی زاده

عضو هیئت مدیره : شرکت تعاونی مصرف کارکنان پژوهشگاه نیرو با نمایندگی آقای مهندس پرویز غیاث الدین

مدیر عامل : کامران سلیمی نصر

معاونت بازرگانی : بازار برق، قراردادها و تدارکات خارجی

معاونت پشتیبانی : آموزش، مالی و اداری

شرکت متن آرای تهران با نمایندگی آقای مهندس <br />اسدالله صبوری
شرکت متن آرای تهران با نمایندگی آقای مهندس
اسدالله صبوری
رئیس هیئت مدیره
پژوهشگاه نیرو<br /> با نمایندگی آقای مهندس<br /> صفر فرضعلی زاده
پژوهشگاه نیرو
با نمایندگی آقای مهندس
صفر فرضعلی زاده
نایب رئیس هیئت مدیره
شرکت تعاونی مصرف کارکنان پژوهشگاه نیرو با نمایندگی آقای مهندس پرویز غیاث الدین
شرکت تعاونی مصرف کارکنان پژوهشگاه نیرو با نمایندگی آقای مهندس پرویز غیاث الدین
اعضای هیئت مدیره
 <br />کامران سلیمی نصر<br />.

کامران سلیمی نصر
.
مدیر عامل

سهامداران

هرچند در مقطع تاسیس 50 درصد سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های تعاونی بود، اما در سال 1400 و با موافقت پژوهشگاه نیرو با نقل و انتقال سهام، ترکیب سهامداران شرکت تدبیرسازان فناوری انرژی آپادانا به شرح زیر می باشد و شرکت فاقد سهام دولتی می‌باشد.